begravelse, bisettelse og askespredning

Begravelse eller bisettelse

Gravferd er en felles betegnelse for begravelse og bisettelse, gravferd skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, er vi her for å hjelpe deg med tilretteleggingen på en god og omsorgsfull måte. Vi er også behjelpelig med askespredning dersom det er ønskelig. Ved askespredning skal det søkes Fylkesmannen.
Etter norsk lov skal gravferden finne sted 10 virkedager etter dødsfallet. Urnenedsettelse skal skje senest 6 mnd etter dødsfallet. Kirkelig fellesråd kan forlenge frister dersom tungtveiende grunner til det.

Vakttelefon hele døgnet - 46 28 90 40
E-post: post@obb.as


Avdeling Tønsberg:
Valløveien 58, Tolvsrødsenteret
Inngang fra gateplan på baksiden av bygget
- mot Coop Extra. Gratis parkering

Avdeling i Horten:
Torget 6, 3181 Horten.
Parkering på torget
- rett på utsiden av lokalet vårt.

Vakttelefon hele døgnet.
Ring: 46 28 90 40
E-post: post@obb.as

Kopirett 2017. Oseberg Begravelsesbyrå AS.